Hacking science - Jednodnevna radionica koja veže nauku i preduzetništvo, od generisanja ideje do koncipiranja poslovnog modela.

O čemu se radi?

U toku radionice učesnici će isprobati svjetski priznate tehnike za generisanje, razradu i testiranje, poslovnih ideja koje su bazirane na primjeni naučno-istraživačkih rješenja za adresiranje potreba potencijalnih kupaca.

Radionica je bazirana na Design Thinking metodlogiji i kombinuje pristupe Biznis model kanvas, Aleksandra Ostervaldera i Lean Start-up, Erika Riesa.

Pristupi primjenjivani u radionici su usmjereni na skraćivanje vremena potrebnog da se razvije proizvod i smanje početni troškovi razvojnog projekta, kao i umanje šanse za neuspijeh.

Pristupom eksperimentacije odnosno iterativnog razvoj proizvoda po principu napravi prototip-pitaj kupca- prilagodi (odnosno ciklus PDCA: Plan- Do-Check- Act) i dizajniranje biznisa baziranog na provjerenim činjenicama i dokazima, a ne pretpostavkama (validated learning).

Osim poslovnog modela, nagalasak ćemo staviti na marketing i projektni menadžment, ali ćemo adresirati i neke od tema specifičnih za komercijalizaciju naučno-istraživačkih projektata i rezultata naučno istraživačkog rada, poput zaštite i ekspoatacije intelektualne svojine, posebno patentiranje i licenciranje, te izvore i načine finansiranja razvojnih projekata.

DATUM I VRIJEME

Petak, 30.09.2016. god.
10:00 - 17:00 časova

MJESTO

Univerzitet za poslovne studije
Jovana Dučića 23a
Banja Luka